De app PsyMate is ontwikkeld door de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+ en Maastricht University

als middel om grip te krijgen op psychische klachten in het leven van alledag.

De Provincie Limburg steunt de ontwikkeling van de PsyMate.

Steun de ontwikkeling van PsyMate

Met PsyMate zetten we in op positieve gezondheid. Hoe leef je je leven mét bepaalde lichamelijke en psychische klachten? Hoe hou je balans en rust in je hoofd? En hoe neem je het heft zoveel mogelijk in eigen hand? Onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de praktische mogelijkheden van PsyMate.

 

We nodigen patiënten, behandelaren, bedrijven en wetenschappers graag uit om mee te bouwen aan nieuwe toepassingsmogelijkheden van PsyMate. Ook kunt u ons werk een warm hart toedragen via een financiële bijdrage waarmee we nieuwe toepassingsmogelijkheden voor PsyMate kunnen maken. Dat waarderen we enorm! We bespreken graag de mogelijkheden om iets voor u terug te doen in de vorm van een lezing of speciale vermelding.

 

Dank voor uw bijdrage op rekeningnummer:

 

NL11 INGB0657526835 t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg / o.v.v. PsyMate

 

of klik hier.

 

HFL Geestelijke Gezondheidszorg steunt het medisch-wetenschappelijke onderzoek, waaronder PsyMate-ontwikkeling, van de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+.