grip op denken

grip op voelen

grip op doen

insight into daily life

PsyMate is een app om je gedachten, gevoelens en gedrag in kaart te brengen. Uit onderzoek blijkt dat dat helpt om grip te krijgen op bepaalde lichamelijke en psychische klachten. Daardoor voel je je beter!

 

PsyMate geeft gedurende een bepaalde periode 10 x per dag een seintje met het verzoek een aantal vragen in te vullen over hoe het op dat moment met je gaat. Waar ben je? Wat doe je? Hoe voel je je? Die gegevens worden verwerkt in heldere grafieken en schema’s. Na verloop van tijd kun je activiteiten en gevoelens met elkaar in verband brengen. Dan wordt bijvoorbeeld zichtbaar op welke momenten je je beter of slechter voelt. En hoe je daar zelf in kunt sturen. Je kunt PsyMate zelfstandig gebruiken of ervoor kiezen om je resultaten met anderen te bespreken.

 

 

Voor wie?

 

 

Ik wil zelf aan de slag.

 

Ik ben behandelaar.

 

Ik ben (wetenschappelijk) onderzoeker.

 

Of probeer PsyMate nu hier (iPhone/Android).

 

Wat is PsyMate?

“Wanneer je in plaats van een enkel snapshot een hele film in handen hebt, kunnen belangrijke mechanismen en processen worden onthuld die relevant zijn voor de beoordeling en behandeling van psychische klachten.”

 

-- PROF DR. PHILIPPE DELESPAUL --

(Hoogleraar Zorginnovaties GGZ en mede-initiatiefnemer PsyMate)

Je kunt PsyMate gebruiken voor verschillende psychische en lichamelijke klachten. Je kunt starten met de gratis basismodule. We vinden het belangrijk te vermelden dat individuele PsyMate gegevens strikt persoonlijk blijven. Je kunt er wel zelf voor kiezen om je resultaten te delen. Bijvoorbeeld met je huisarts of psycholoog.

 

Voor specifieke andere modules kun je mailen naar: info@psymate.eu.

Zelf aan de slag met PsyMate

Wat is herstel? Vaak gaat dat over het leren omgaan met lichamelijke klachten en psychische kwetsbaarheden. PsyMate kan een waardevolle toevoeging zijn op uw behandeling. U kunt de app zo laten programmeren dat er maatwerk ontstaat voor uw cliënten. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van mensen met angstklachten, het meten van pijn na een operatie, het monitoren van depressieve gevoelens en hulp bij het doseren van medicatie. Met PsyMate wordt therapie een coproductie en dat heeft een positieve invloed op de behandelduur. Het invullen van de vragenlijsten neemt weinig tijd in beslag en is daardoor nauwelijks belastend voor uw cliënt. Het gebruik is bovendien simpel, praktisch en betrouwbaar. We vinden het belangrijk te vermelden dat individuele PsyMate gegevens strikt persoonlijk blijven. In overleg met uw cliënt kunt u de resultaten inzien en samen bespreken.

 

Interesse in PsyMate voor uw praktijk?

Neem contact op via info@psymate.eu.

 

Ik ben behandelaar

“PsyMate geeft betrouwbare informatie die helpt om mijn behandeling toe te spitsen op concrete klachten. Daarbij werkt de therapie langer na, omdat een cliënt in het dagelijks leven bewuster gaat voelen hoe het gaat.

Dat werkt op den duur ook preventief: iemand kan op tijd actie ondernemen als klachten erger dreigen te worden.”

 

-- CAROLINE --

GZ-psycholoog

De Experience Sampling Methode (ESM) is een zeer betrouwbare en praktische dagboekmethode die inzicht geeft in hoe mensen functioneren in het normale dagelijkse leven. Via PsyMate kan ESM gebruikt worden voor onderzoeksprojecten. De app is geschikt voor grote onderzoekspopulaties, maar ook voor de zogenaamde n=1 studies. Binnen de medische wereld zeer interessant om bijvoorbeeld de invloed van medicatie, stress of pijn op het dagelijks functioneren te kunnen meten. Ook buiten de medische wereld zijn er veel toepassingsmogelijkheden op de raakvlakken van gedrag, emotie en sociale context. Verschillende (inter-) nationale onderzoeksinstellingen werken inmiddels naar volle tevredenheid met PsyMate.

 

We vinden het belangrijk te vermelden dat individuele PsyMate gegevens strikt persoonlijk blijven. Bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek met PsyMate wordt altijd vooraf toestemming gevraagd: individuele patiëntgegevens blijven anoniem en zijn nooit inzichtelijk voor derden.

 

Interesse in PsyMate voor uw onderzoek?

Neem contact op via info@psymate.eu.

Ik ben

onderzoeker

“Ik heb PsyMate gebruikt in een n=1 studie om te zoeken naar de optimale dosering van antidepressiva. Laag genoeg om bijwerkingen tegen te gaan en hoog genoeg om goed te blijven functioneren.”

 

-- PETER --

Post-doc onderzoeker in het User Research Center van Maastricht University

Visie en Achtergrond PsyMate

De app PsyMate is ontwikkeld door de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+ en Maastricht University als middel om grip te krijgen op psychische klachten in het leven van alledag. Programma’s rondom depressie, bipolaire stoornis en psychose zijn uitvoerig en wetenschappelijk getest. Er zijn verschillende (wetenschappelijke) artikelen over PsyMate gepubliceerd.

 

 

PsyMate als diagnostisch hulpmiddel

Ambulante monitoring van de gezondheid is niet nieuw. Denk aan het meten van bloeddruk of bepaalde bloedwaarden. Het equivalent van een mobiele ambulante meting van variatie in bloeddruk bestaat in de geestelijke gezondheid: momentary assessment of experience sampling technology. Deze methoden maken gebruik van herhaalde momentopnames, mini-metingen van ervaringen en context op niet-geselecteerde willekeurige momenten in het dagelijks leven. De verzameling van gegevens geeft inzicht in het dagelijks leven van een specifiek individu. Zo onthullen de momentopnames relevante subtiele, repetitieve patronen van ervaring in respons op omgevings- en mentale stress die niet worden opgemerkt door retrospectieve vragenlijsten of zelfs (diepte) interviews. PsyMate maakt gebruik van deze techniek om betrouwbare context-gerelateerde informatie uit het dagelijkse leven van een patiënt boven tafel te kunnen halen.

 

“Wanneer je in plaats van een enkel snapshot een hele film in handen hebt, kunnen belangrijke mechanismen en processen worden onthuld die relevant zijn voor de beoordeling en behandeling van psychische klachten.”

 

-- PROF DR. PHILIPPE DELESPAUL --

(Hoogleraar Zorginnovaties GGZ en mede-initiatiefnemer PsyMate)

 

 

Monitoren van therapie en medicatie

Het dagelijks bijhouden van ervaringen kan goed gebruikt worden om langdurige stemmings-, motivatie- en saillantie- (in geval van psychosegevoeligheid) patronen in kaart te brengen. In de GGZ zijn er nog niet veel systemen voorhanden om de effecten van medicatie of psychotherapie in het dagelijkse leven te kunnen monitoren. Met PsyMate kan dat wel, waardoor er gezocht kan worden naar een optimale mix van middelen, hun dosering en therapie.

 

 

Zelfregie voor de gebruiker

De beoordeling van het effect van een behandeling in de reguliere GGZ is vaak gebaseerd op oppervlakkige informatie. Hoe gaat het? Is het beter? Soms valt een behandelaar daardoor terug op mogelijk onbetrouwbare herinneringen. De behandelaar besluit vervolgens om medicatie wel of niet te continueren vanuit zijn oordeel als expert, kennis die voor de patiënt niet beschikbaar is. De patiënt is echter expert van zijn eigen leven. De PsyMate maakt dat leven transparant: “zondag was ik inderdaad angstiger”. De informatie die iemand zelf aanlevert kan dan als basis gebruikt worden voor het besluit of een behandeling wel of geen effect had. De patiënt wordt mede expert in de afweging en raakt betrokken en gemotiveerd.

 

“De systematische verzameling van stemming en ervaring zal de bewustwording over de aard van symptomen, patronen, veranderingen over tijd en de context waarin ze voorkomen, vergroten. Dit betrekt patiënten actief bij het herstelproces en biedt inzicht in de aard van mogelijk disfunctioneren. Met andere woorden: PsyMate helpt patiënten om zichzelf te helpen.”

 

-- PROF. DR. JIM VAN OS --

(Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en mede-initiatiefnemer PsyMate)

 

 

Preventie

Gegeven het substantiële risico op chroniciteit van psychische problemen, de frequentie waarmee ze voorkomen en de invaliderende aard ervan, zijn de psychologische en economische kosten groot. Restsymptomen die op remissie van psychische stoornissen zoals psychose of depressie volgen, komen veel voor en voorspellen in zeer grote mate nieuwe episodes. Met andere woorden: psychische stoornissen zijn te kostbaar voor de maatschappij om enkel in behandeling te investeren; er is een grote behoefte om tevens te focussen op preventie. Er zijn nieuwe strategieën nodig voor lange-termijn behandeling van subklinische- en restsymptomen. Vooral strategieën die gericht zijn op zelfmanagement van symptomen bij herstelde patiënten. De PsyMate kan een bijdrage leveren aan het zelfmanagement van emotionele disregulatie als aanvulling op medicatie. Het is een realistische en kosteneffectieve optie om restsymptomen te verminderen en de kans op terugval te verkleinen.

PsyMate biedt veelbelovende kansen voor de gezondheidszorg van morgen!

In een tijd waarin mensen graag zelf aan het roer blijven staan om oplossingen te zoeken voor hun klachten.

PsyMate kan daar een zeer waardevolle bijdrage aan leveren.

Start direct met de gratis basismodule door op het iPhone/Android icoontje te klikken of kies voor één van de specifieke toepassingsgebieden.

 

Graag staan we open voor suggesties en wensen betreffende de toepassingsmogelijkheden van PsyMate.

Uiteraard kunnen we maatwerk leveren!

Voor meer informatie over PsyMate neemt u contact op via:

info@psymate.eu.

De app PsyMate is ontwikkeld door de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+ en Maastricht University

als middel om grip te krijgen op psychische klachten in het leven van alledag.

De Provincie Limburg steunt de ontwikkeling van de PsyMate.

Steun de ontwikkeling van PsyMate

Met PsyMate zetten we in op positieve gezondheid. Hoe leef je je leven mét bepaalde lichamelijke en psychische klachten? Hoe hou je balans en rust in je hoofd? En hoe neem je het heft zoveel mogelijk in eigen hand? Onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de praktische mogelijkheden van PsyMate.

 

We nodigen patiënten, behandelaren, bedrijven en wetenschappers graag uit om mee te bouwen aan nieuwe toepassingsmogelijkheden van PsyMate. Ook kunt u ons werk een warm hart toedragen via een financiële bijdrage waarmee we nieuwe toepassingsmogelijkheden voor PsyMate kunnen maken. Dat waarderen we enorm! We bespreken graag de mogelijkheden om iets voor u terug te doen in de vorm van een lezing of speciale vermelding.

 

Dank voor uw bijdrage op rekeningnummer:

 

NL11 INGB0657526835 t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg / o.v.v. PsyMate

 

of klik hier.

 

HFL Geestelijke Gezondheidszorg steunt het medisch-wetenschappelijke onderzoek, waaronder PsyMate-ontwikkeling, van de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+.

met PsyMate